Diftongul este Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală, pronunţate în aceeaşi silabă. Hiatul apare între Două vocale alăturate, pronunţate în Silabe diferite..