Prečišćavanje ulja – ZAŠTO?

Zamenu ulja u hidrauličnim sistemima često ne vrše samo kada je nastupila hemijska degradacija ulja i zamena ulja je opravdana, već mnogo puta i neopravdano, kada je došlo samo do kontaminacije ulja vodom ili tvrdim česticama.U ovom drugom slučaju ulje bi posle filtriranja ili centrifugiranja moglo da bude vraćen u hidraulični sistem umesto da se tretira kao otpadno ulje.

Prilikom praćenja rada hidrauličnih i uljomazivnih sistema utvrđeno je, da je 80% nastalih troškova održavanja i popravki direktna posledica prljavih radnih tečnosti. Pod pojmom kontaminacija hidrauličkog fluida podrazumevamo kontaminaciju vazduhom ,vodom, i čvrstim česticama. (Negativno delovanje kontaminata na hidraulički sistem je detaljnije prikazano u Prilozima.)

Radi osiguranja odvijanja proizvodnog procesa bez prinudnih zastoja, potrebno je količinu svih vrsta kontaminata svesti na moguću najmanju meru.

Često ni kvalitet novog ulja ne odgovara zahtevima čistoće hidrauličkih sistema visokih performansi .Novo ulje isporučeno od strane rafinerije treba da odgovara klasi čistoće ISO 21/19/16(c) , a ova čistoća npr. nije dovoljna za hidraulički sistem u koji je ugrađen proporcionalni ventil pritiska koji zahteva čistoću ulja ISO 18/16/13 ili pak servo ventil sa zahtevom čistoće ISO 16/14/11 … (detaljno o ovome u Prilozima: Zahtevi hidrauličkih komponenti u pogledu potrebne čistoće ulja u skladu sa standardom ISO 4406 iz 1999.)

Zbog ove spoznaje sve više takvih poslovnih partnera imamo, koji naručuju filtriranje ili centrifugiranje nabavljenog novog ulja pre stavljanja tog ulja u hidraulički sistem.

Pored ovoga , ispitivanja koja su vršena radi utvrđivanja uticaja veličine čestica na proces habanja hidrauličkog sistema pokazala, da iz ulja treba odstraniti i čestice manje od 5 mikrona , jer te čestice strujanjem u sistemu proizvode nove čestice i to dovodi do lančane reakcije habanja.

Povremenim filtriranjem ili centrifugiranjem , životni vek industrijskog ulja može da se poveća i do 5 puta u odnosu na ulje koje se ne prečišćava.