Na teritoriji Srbije i ostalih bivših Jugoslovenskih republika jedino naše preduzeće vrši prečišćavanje svih vrsta industrijskih i biljnih ulja pomoću najmodernije nemačke tehnologije i uz sveobuhvatnu garanciju.

Vršimo prečišćavanje ulja u više velikih livnica, šećerana, mnogo radimo za firme koji se bave sa duvanjem i brizganjem plastike, prečišćavamo ulja u nekim valjaonicama i fabrikama kablova, itd.

U 2010 godini pored uređaja za filtriranje ulja , počeli smo prečišćavanje ulja i sa novom centrifugom nemačke proizvodnje, sa kojom smo u stanju očistiti od čvrstih čestica i vode i veoma uprljana industrijska ulja.

Vršimo filtriranje ulja na licu mesta, u vašem pogonu svakim danom od 00 – 24 h.

Testiranje bez rizika!

  Garantujemo čistoću ulja koja je za nova ulja predviđena standardom ISO 4406.